HOME

Strona ukazuje burzliwą choć krótką historię poligonu SS-TruppenÜbungsPlatz Heidelager, który znajdował się w Pustkowie ok 10 km od Dębicy na podkarpaciu. Okres działalności rozpoczął się na początku roku 1940 a zakończył w październiku 1944 roku. Poligon ten miał za zadanie szkolenie niemieckich jednostek SS, oraz w znacznie mniejszym stopniu Wehrmacht, Luftwaffe, jednostki policyjne i inne. Ten teren miał jeszcze inną dramatyczną i tragiczną historię związaną z II wojną światową, mianowicie po zbombardowaniu przez aliantów niemieckiego ośrodka badawczego w Peenemünde gdzie testowano rakiety V-2, niemieckie dowództwo postanowiło przenieść testy poza zasięg brytyjskich oraz amerykańskich bombowców. Wybór padł na Bliznę, małą wieś znajdującą się w centrum poligonu Heidelager. Pierwsza rakieta została wystrzelona w listopadzie 1943 roku.

Ogromny zasięg terytorialny poligonu musiał znacząco wpłynąć na życie miejscowej ludności. Wiązało się to również z wysiedlaniem mieszkańców poza teren powstającego placu ćwiczeń oraz z tym że była wykorzystywana do pracy przy budowie oraz utrzymaniu poligonu.

Powstało również trzy obozy pracy, pierwszy obóz żydowski, później dla jeńców radzieckich, oraz ostatni dla Polaków. Wynikiem ciężkiej pracy, znęcaniem się i rozstrzeliwaniem przez strażników oraz głodem i chorobami była śmierć kilkunastu tysięcy więźniów.

Jak ważnym obiektem był poligon wskazuje jakie hitlerowskie osobistości gościły na tym terenie. Od naczelnego dowódcy SS Heinrich Himmlera, po dr Ludwiga Stumpfegera (lekarza Hitlera), głównego naukowca Wernher von Brauna (na marginesie oficera SS), Walter Dornberger dowódca programu V-2 oraz inne osoby z hitlerowskiego dowództwa.

Osobnym tematem jest działalność polskiego ruchu oporu, różnych oddziałów, AK,BCH, AL. itp na terenie poligonu. Największym sukcesem było oczywiście rozwikłanie tajemnicy Blizny, wsi w środkowej części poligonu gdzie Niemcy testowali rakiety V-2 oraz latające bomby V-1. Polskie podziemie powiadomiło Anglików o charakterze prac na Bliźnie. Poskutkowało to trzykrotnym nalotem zwiadowczym na teren Pustkowa i okolic.

O tym wszystkim postaramy się opowiedzieć na naszej stronie.

Aktualizacja: 28/01/2018

Strona ta nie ma na celu propagowania nazizmu, pragniemy jedynie obiektywnie przedstawić historię poligonu Heidelager.

heidelager@gmail.com

©Mirek Kusibab