Ring II

Ring_2_16

Pozostałości baraku, na pierwszym planie schody

Bookmark the permalink.