Obóz radziecki

Jesienią 1941r został uruchomiony drugi obóz pracy. Znajdował się u stóp Królowej Góry. Pierwszy transport jeńców przywieziony został do stacji Kochanówki prawdopodobnie 8 pażdziernika 1941. Liczba jeńców przywiezionych pierwszym transportem nie jest dokładnie znana. Niektórzy mówią o 6000 inni o 7000 a jeszcze inni o 1200-1500. Do chwili przybycia baraki w których mieli zamieszkać jeńcy, nie były jeszcze wybudowane. Mieli to uczynić oni sami. Po zapędzeniu za druty sadzano ich na ziemi choć na dworze było już zimno. Dopiero po dwóch tygodniach zaczęto budowę pierwszych baraków. Po upływie miesiąca od przybycia pierwszego transportu przywieziony został do Kochanówki drugi transport jeńców, liczący ok. 2000 ludzi. Komendantem obozu był zastępca komendanta poligonu SS Berndt von Stauben. Dowódcą obozu (Lagerführer) był do lutego 1942 Frevert, zaś po nim do 22 sierpnia 1942 Pultar. Dla załatwiania spraw związanych z administracją obozu utworzono oddział administracyjny komendy z esesmanem Hanschenem jako dowódcą. Utworzono także izbę chorych „Krankenrevier”, do 18 sierpnia 1942 kierował nią esesman Kreft. W początkowym okresie pobytu jeńców w obozie, zwłoki zmarłych lub zastrzelonych chowano w grobach ziemnych u stóp Królowej Góry. W listopadzie 1941 z obawy przed rozwleczeniem się panującej w obozie epidemii czerwonki i tyfusu, urządzono na szczycie Królowej Góry polowe krematorium.