Obóz żydowski

Na 5 ringu koło stacji Kochanówka został wybudowany obóz dla jeńców francuskich „Kriegsgefangenenlager”. Ponieważ nie zostali tam sprowadzeni, do ok. 10 baraków 7 sierpnia 1941 przeniesiono z ringu 1 obóz żydowski. W obozie tym przebywali do lata 1942. Jesienią 1941 Kops zorganizował w obozie kompanię karną „Strafkolonne”. W marcu kolonia ta została przekształcona w żydowski obóz pracy przymusowej „Zwangsarbeitslager” Pierwszym dowódcą (Lagerführerem) był SS unterscharführer Ludwig Schmidt, zaś po nim SS unterscharführer Knipper. Początkowo zostali oni umieszczeni w jednej z hal „Lignozy” Po wybudowaniu kilku garaży na ringu 1, zostali tam przeniesieni. W marcu 1941 nastąpiła zmiana na stanowisku lagerführera obozu. W miejsce Knippera został SS oberscharführer Ernst Kops z Kilonii. Jego zastępcą został Steigwitz, a po nim SS sturmmann Heinz Kleindienst z Halle.