Cmentarz garnizonowy

Cmentarz garnizonowy znajdował się w okolicach strzelnicy karabinowej, pomiędzy torami kolejowymi do Mielca i Dębicy a drogą w tym samym kierunku. Znajdował się w lesie, prowadziła do niego wąska leśna droga. Do zakończenia wojny pochowanych zostało kilkadziesiąt osób. Najczęściej zmarli z powodu chorób, wypadków oraz ran odniesionych w czasie walk a odesłanych do Pustkowa w celu leczenia i rehabilitacji. Znanych jest kilka nazwisk pochowanych tam żołnierzy.

W 1997 roku nastąpiła pierwsza ekshumacja szczątków które zostały przewiezione na niemiecki cmentarz wojenny w Siemianowicach Śląskich. Kolejna ekshumacja odbyła się w 2007. Obecnie na tym terenie znajduje się krzyż widoczny na zdjęciach, wykonany i umieszczony przez osobę z niedalekiej okolicy.

Foto: Pogrzeb żołnierza ukraińskiego. Zdjęcie wykonane obok stacji kolejowej Kochanówka

Foto: Pogrzeb żołnierza ukraińskiego. Zdjęcie wykonane na cmentarzu garnizonowym